Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2023-2028

Nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và đưa ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 17/3/2023 Công đoàn Khoa Kinh tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 49 Công đoàn viên, trong đó có 14 Tiến sĩ, 09 Nghiên cứu sinh và 26 Thạc sĩ; tổng số Công đoàn viên là đảng viên: 26.

Được sự quan tâm của Chi ủy, Lãnh đạo khoa, trong nhiệm kỳ vừa qua Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo khoa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên. Công đoàn Khoa Kinh tế đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023 đề ra; trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công đoàn viên được chú trọng. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, trong đó ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo A – giữ chức vụ Chủ tịch, ThS. Dương Minh Ngọc – giữ chức vụ Phó Chủ tịch và ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo B - ủy viên Ban chấp hành.

Một số hình ảnh của Đại hội

 

Đoàn Chủ trì và thư ký

 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến – Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế phát biểu Đại hội

 

Các Công đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2023

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

 

  p