Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Stt Tên Chương trình, Đề tài Chủ nhiệm Tham gia Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện  Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Thu thập, sàng lọc tác dụng chống oxy hóa và ức chế một số dòng tế bào ung thư của một số cây thuốc tại Đắk Lắk X   Đề tài cấp Bộ  2017-2018 Đã nghiệm thu  
2 Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm chiết xuất từ cây quế và chiêu liêu để bảo quản trái bơ, chanh dây tại tỉnh Đắk Lắk X   Đề tài cấp Tỉnh 2017-2018 Đã nghiệm thu Khá
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano nhằm tổng hợp sản phẩm phân bón thông minh nâng cao năng suất và chất lượng nông sản  X   B 2014-15-71; cấp bộ 2014-2016 2017 Khá
4  Nghiên cứu hoàn thiện qui trình tạo hạt nano và micro chitosan làm tá chất cho vaccine cúm A/H5N1 X   793/QĐ-SKHCN; Cấp Tp.HCM 2013-2017 28/06/2017 Khá
5 Thu thập, tuyển chọn và xác định các chất có hoạt tính sinh học trong chữa trị bệnh tiểu đường type 2 từ một số  cây thuốc bản địa ở Đak Lak X   556/HĐ-SKHCN tỉnh Đak Lak 2013-2016 16/05/2017 Khá
6 Chọn lọc và ứng dụng một số chủng nấm ký sinh côn trùng trong đất có khả năng phòng trừ côn trùng hại rễ cà phê   X 484/HĐ-SKHCN tỉnh Đak Lak 2012-2015 2015 Khá
7 Exploitation of Vietnam lichen bioresource for pharmaceutical application   X Hợp tác QT với ĐH QG Sunchon, Hàn Quốc 2011-2014 2014 Đã nghiệm thu
8  Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở Tây Nguyên X   Số 1951/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT; Đề tài thuộc Dự án Giáo dục Đại học 2 do World Bank tài trợ 2010-2012 2012 Xuất sắc
9  Chuyển giao công nghệ sản xuất phân hữ cơ sinh học từ phụ phế phẩm nông nghiệp ở qui mô hộ gia đình X   74/TB-ACP; Dự án ACP do Ngân hàng Thế giới tài trợ 2010-2011 2011 Khá
10 Chuyển giao công nghệ ứng dụng chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi làm tăng hiệu quả kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường và sản xuất phân hữu cơ vi sinh X   12/QĐ-ACP; Dự án ACP do Ngân hàng Thế giới tài trợ 2010-2011 2011 Khá
11  Nghiên cứu tạo hạt nano Chitosan làm tá chất cho vaccine cúm A/H1N1 và xây dựng mô hình thử nghiệm trên động vật X   247/HĐ-SKHCN; Cấp Tp. HCM 2009-2012 13/42012 Khá
12 Nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống khoai lang cao sản (Ipoaea tabatas L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào và xây dựng mô hình canh tác khoai lang cao sản bền vững. X   B2008-15-21; Cấp Bộ 2008-2011 2011 Khá
13 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Probiotics nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo tại Đak Lak X   2835/QĐ-UBND; cấp tỉnh Đak Lak 2008-2010 2011 Xuất sắc
14 Nghiên cứu phát triển công nghệ ủ vỏ cà phê thích hợp cho hộ nông dân góp phần phát triển cà phê bền vững ở Đak Lak. X   Đề tài thuộc chương trình SIDA- SAREC, Tụy Điển, Bộ KHCN 2007-2008 2008 Đạt
15  Nghiên cứu ứng dụng CNSH trong ủ vỏ cà phê làm đất sạch và phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao X   948/QĐ-UBND; cấp tỉnh Đak Lak 2005-2008 30/07/2008 Khá
16 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy không đường kết hợp với kỹ thuật tăng cường CO2 và O2 trong hộp nuôi cấy  lên sự tăng trưởng của một số cây trồng có giá trị kinh tế cao trong giai đoạn  in vitro và ex vitro   X Đề tài cấp Bộ 2005-2006 Đã nghiệm thu  
17 Nghiên cứu ảnh hưởng của oligoglucosamine đến sinh trưởng và năng suất của cây công nghiệp ngắn ngày tại Cư Jut, tỉnh Đak Nông. X   166/QĐ-SKHCN-KH; cấp tỉnh Đak Nông 2002-2004 12/07/2005 Khá
18 Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn nội sinh trong rễ cà phê vối (Coffea canephora Pierre var. Robusta) có khả năng phân giải phosphat khó tan, sinh tổng hợp IAA và có khả năng kháng nấm bệnh ở tỉnh Đăk Lăk. X X Đề tài cấp cơ sở ĐHTN 2015 Đã nghiệm thu  
19 Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô trong nhân giống cây tiêu Vĩnh Linh. X X Đề tài cấp cơ sở ĐHTN 2016 Đã nghiệm thu  
20 Đánh giá tỉ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan đến nguy cơ nhiễm HPV ở phụ nữ trong độ tuổi 18 – 60 tại tỉnh Kon Tum   X Đề tài cấp tỉnh; tỉnh Kon Tum  2014 - 2016 Đã nghiệm thu  
21 Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học Ami-Ami alpha đến sinh trưởng phát triển và khả năng kháng bệnh của cây cà phê vối tại Tây Nguyên X X Đề tài khảo nghiệm cho cty Ajinomotor 2014-2015 Đã nghiệm thu  
22 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học Ami-Ami alpha đến mật độ vi sinh vật và tuyến trùng trong đất trồng café tại huyện Krong Pak tỉnh Daklak. X X Đề tài khảo nghiệm cho cty Ajinomotor 2014-2015 Đã nghiệm thu  
23 Khảo sát, đánh giá chất lượng nước phục vụ sản xuất nước tinh khiết tại trường đại học Tây Nguyên X X Đề tài cấp cơ sở trọng điểm ĐHTN 2016-2017 Đã nghiệm thu  
24 Nghiên cứu cải tiến quy trình canh tác chuối già lùn Nam Mỹ cấy mô cao sản (Musa acuminataCavendish) theo hướng công nghệ cao tại Đại học Tây nguyên X X Đề tài cấp cơ sở trọng điểm ĐHTN 2017-2018 Đã nghiệm thu