Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1. Sàng lọc và nghiên cứu đặc tính sinh học vi khuẩn sở hữu chitinase và tạo màng sinh học ở các vườn quốc gia tại Đăk Lăk và phân tích vai trò của hệ thống gene chitinase từ vi khuẩn tiềm năng

Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Định

- Mã số: 106.04-2019.337

- Cơ quan chủ quản: Quỹ Nafosted – Bộ Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện CNSH&MT, Trường Đại học Tây Nguyên

- Thời gian thực hiện: 2020-2023

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân lập các loài vi khuẩn mới hoặc các loài vi khuẩn ít hoặc chưa được nghiên cứu có hoạt tính chitinase cao và tạo màng sinh học tại các VQG ở Đăk Lăk.

- Xác định vai trò sinh học của các vi khuẩn tiềm năng theo định hướng thúc đẩy sinh trưởng cây trồng và kiểm soát sinh học.

- Nhận diện và phân tích chức năng của hệ thống gene chitinase từ vi khuẩn tiềm năng theo định hướng phân giải chitin, kháng nấm và kháng tuyến trùng.

Sản phẩm nghiên cứu (dự kiến):

- Bài báo đăng trong tạp chí quốc tế có uy tín (Các tạp chí khoa học được lựa chọn từ danh mục SCI và SCIE, được Quỹ ban hành): 02

- Bài báo đăng trong tạp chí quốc tế khác: 01

- Bài báo đăng trong tạp chí trong nước (Các tạp chí khoa học được lựa chọn do Quỹ ban hành): 01

- Tham dự hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia: 02

- Đào tạo cao học: 02

 

 

2. Nhân dòng phân tử và phân tích hệ thống gene chitinase từ vi khuẩn Bacillus velezensis RB.IBE29 được phân lập ở Tây Nguyên

Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Định

- Mã số: B2020-TTN-04

- Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và đào tạo

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Tây Nguyên

- Thời gian thực hiện: 2020-2021

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung

- Nhân dòng và phân tích được các gene chitinase và protein AA10 từ vi khuẩn B. velezensis RB.IBE29

Mục tiêu cụ thể

- Phân tích được các gene chitinase và protein AA10 từ vi khuẩn B. velezensis RB.IBE29.

- Biểu hiện, tinh sạch và xác định được các tính chất sinh học cơ bản của các chitinase và protein AA10 từ vi khuẩn B. velezensis RB.IBE29

Sản phẩm nghiên cứu (dự kiến):

- Bài báo đăng trong tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE: 01

- Bài báo trong nước: 01

- Protein tái tổ hợp tinh sạch: 02

- Đào tạo cao học: 02