Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Kế hoạch khảo sát năm 2023, Phòng QLCL báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về chất lượng và sự phù hợp của hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2023

Thông tin cho tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Trân trọng./.