Vinaora Nivo Slider 3.x

Báo cáo kết quả khảo sát

Lấy ý kiến giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc tại Trường, năm 2023

Căn cứ kế hoạch khảo sát số 02/KH-QLCL ngày 17/3/2023 của Phòng Quản lý chất lượng về việc lấy ý kiến giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc tại Trường, năm 2023 đã được lãnh đạo Trường phê duyệt, phòng Quản lý chất lượng thực hiện và báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Trân trọng./.