Vinaora Nivo Slider 3.x


BỘ MÔN VĂN HỌC

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngành Ngữ văn được thành lập vào năm 1977, hoạt động đến năm 1982, sau đó nhận nhiệm vụ đào tạo tại Khoa Sư phạm Trường Đại học Đà Lạt. Sau 14 năm, năm 1996 Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh ngành Sư phạm Ngữ văn khóa 96. Tháng 04/1999 Bộ môn Ngữ văn được tách ra từ Bộ môn KHXH & NV. Đến tháng 8/2011, Bộ môn Ngữ văn tách ra thành hai Bộ môn Văn học và Bộ môn Ngôn ngữ.
Song song với quá trình phát triển của Trường, của Khoa, Bộ môn đã phát triển, từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thành tựu nổi bật của ngành là đã chuẩn bị được một đội ngũ cán bộ nòng cốt có đủ trình độ giảng dạy đại học và yên tâm công tác, tạo đà cho sự phát triển tiếp theo và bám sát mục tiêu đổi mới giáo dục đại học trong nước.
2. Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn (hệ chính quy và phi chính quy) nhằm cung cấp đội ngũ giáo viên dạy môn Ngữ văn cho các trường THPT ở các địa phương.
- Đào tạo Cử nhân ngành văn học - ngôn ngữ (hệ chính quy 4 năm). Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực cần sử dụng nhiều kiến thức và kĩ năng của ngành Ngữ văn như báo chí, truyền thông, văn hóa thông tin, xuất bản, nghiên cứu văn hóa văn học v.v.
- Phối hợp đào tạo thạc sĩ, bồi dưỡng thường xuyên các lĩnh vực: Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Lý luận văn học, Văn học nước ngoài, … để nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên THPT các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh Đông Nam Bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Bộ môn tham gia giảng dạy một số học phần thuộc chuyên ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục Mần non, Giáo dục tiểu học - Jrai và một số học phần đại cương khác cho các ngành trong Trường.
3. Ảnh giới thiệu chung


4. Đội ngũ giảng viên
4.1. Tổng số giảng viên: 07
4.2. Trình độ chuyên môn: 01 PGS.TS; 02 TS; 04 ThS.
4.3. Danh sách giảng viên và Lí lịch khoa học

Stt Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Trình độ Nơi đào tạo Chức vụ
1 Buôn Krông Thị Tuyết Nhung  1969 Ngữ Văn GVCC.PGS.TS ĐH KHXHNV HCM Trưởng Bộ môn
2 Phan Thị Tâm Thanh  1977 VH Nước ngoài ThS ĐHSP Huế CBGD
3 Hoàng Thị Thúy 1972 LT&LS Văn học GVC.ThS ĐHSP Vinh CBGD
4 Triệu Văn Thịnh 1974 VH dân gian TS ĐHQG HN CBGD
5 Hoàng Lê Anh Ly 1985 VH Việt Nam TS ĐHSP HN CBGD
6 Nguyễn Thị Kim Hồng 1989 Văn học Việt Nam ThS ĐH Vinh CBGD
7 Nông Văn Ngoan 1984 LL&PPGD Văn TS ĐHSP HN CBGD
             
             

5. Hoạt động khoa học công nghệ
5.1. Đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp Nhà nước: 02 (phối hợp thực hiện)
- Đề tài cấp Bộ: 04
- Đề tài cấp Tỉnh: 03, phối hợp thực hiện 3 đề tài cấp tỉnh
- Cấp Cơ sở: 10
- Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành, hội thảo: 31.
- Sách công bố: 03.
5.2. Sách, giáo trình, bài giảng: 09
5.3. Hội thảo khoa học
- Hội thảo “Đánh giá chương trình đào tạo tín chỉ ngành Ngữ văn” tại Trường Đại học Tây Nguyên, 2010.
- Hội thảo “Ngữ văn và dạy học ngữ văn trước yêu cầu đổi mới” tại Trường Đại học Tây Nguyên, 2008.