Vinaora Nivo Slider 3.x

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chi ủy Khoa Sư phạm

-       Đồng chí Trương Thị Hiền: Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa

-       Đồng chí Phạm Hùng Mạnh: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng khoa

-       Đồng chí Nguyễn Thiện Tín: Chi uỷ viên - Chủ tịch Công đoàn khoa

-       Đồng chí Y Rôbi BKRông: Chi uỷ viên – Bí thư Đoàn khoa

-       Đồng chí Thái Thị Hoài An: Chi uỷ viên - Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ

2. Lãnh đạo khoa

 
 TS. Trương Thị Hiền   
Trưởng Khoa
      TS. Phạm Hùng Mạnh   
    Phó trưởng Khoa

 

3. Lãnh đạo các Bộ môn, Trung tâm

- Bộ môn Giáo dục Tiểu học

+ Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Thị Tâm

+ Phó Trưởng Bộ môn: TS. Lê Thị Thúy An

- Bộ môn Giáo dục Mầm non

Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Thị Vân

- Bộ môn Văn học

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung

- Bộ môn Ngôn ngữ

Trưởng Bộ môn: TS. Thái Thị Hoài An

- Bộ môn Giáo dục thể chất 

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thiện Tín

- Trung tâm Kĩ năng Sư phạm

Giám đốc:  TS. Đinh Thị Xuân Thảo