Vinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Ngày hội STEM: "Hành trình sáng tạo" và Hội thảo: "Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018"

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM vừa mang ý nghĩa thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, và toán học vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Nhằm mục đích mở rộng cơ hội hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tây Nguyên trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai giáo dục STEM; tạo diễn đàn để các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu, cũng như đưa ra các kiến nghị, đề xuất để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội STEM "Hành trình sáng tạo" và Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TB_Hoi thao STEM 2023.pdf)TB_Hoi thao STEM 2023.pdf[ ]2543 kB