KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 

Ngành Công nghệ sau thu hoạch

Đào tạo các kỹ sư thuộc lĩnh vực bảo quản và chế biến các loại nông sản, thực phẩm.  

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy, cơ sở chế biến nông sản và thực phẩm, các đơn vị vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc các cơ sở y tế, các trung tâm kiểm định chất lượng Nông sản và thực phẩm, các phòng ban, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông.