Vinaora Nivo Slider 3.x

Sáng ngày 24/10, Đoàn khảo sát Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đến làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên.

Về phía đoàn Khảo sát có TS. Nguyễn Việt Hùng – Trưởng đoàn, Ths. Nguyễn Duy Thái; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có Lãnh đạo, Cán bộ giảng dạy và sinh viên đại diện của Khoa ngoại ngữ.

Nội dung của buổi làm việc là Khảo sát cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên của Trường về cách giảng dạy, nhu cầu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, hình thức đào tạo, khả năng tiếp thu ngoại ngữ của sinh viên nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho đề án 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, làm cơ sở để Bộ xem xét xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ của vùng Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Một số hình ảnh buổi làm việc

TS. Nguyễn Việt Hùng – Trưởng đoàn Khảo sát đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Trung tâm Thông tin