Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển  

Tiền thân của Bộ môn ngoại ngữ và sau này là khoa Ngoại ngữ là Bộ môn Mác Lênin và Sinh ngữ trực thuộc Ban giám hiệu khi trường Đại học Tây Nguyên vừa mới được thành lập năm 1977.

Đầu những năm 1980, Bộ môn này được tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Mác Lênin và Bộ môn Ngoại ngữ. Lúc này Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Ban Khoa học cơ bản.

Năm 2002, Bộ môn Ngoại ngữ được tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Tiếng Anh và Bộ môn Tiếng Pháp thuộc khoa Sư Phạm.

Năm 2007, Bộ môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp được sát nhập để thành lập Khoa Ngoại ngữ theo Quyết định số 61/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên ký ngày 18 tháng 01 năm 2007.

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Ngoại ngữ đã có sự phát triển đáng kể về số lượng cũng như về chất lượng. Từ số giảng viên vô cùng ít, đến nay đã có 30 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ, 19 thạc sĩ và 10 cử nhân. Có 09 giảng viên chính và có 07 thạc sĩ đã được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài (Úc, Bỉ, New Zealand). Trong tương lai, số lượng giảng viên được đào tạo tại nước ngoài sẽ tăng lên, nhằm đáp ứng với sự phát triển về chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên đang công tác tại Khoa.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Khoa Ngoại ngữ có chức năng chính là:

   - Đào tạo sinh viên thuộc 02 chuyên ngành Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận việc giảng dạy Tiếng J’Rai cho sinh viên thuộc chuyên ngành Tiểu học J’Rai.

   - Là lực lượng nòng cốt trong việc bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho tất cả các đối tượng học viên của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ: Khoa Ngoại ngữ đảm nhận các nhiệm vụ sau đây:

   - Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Khoa đào tạo 2 chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy tiếng Anh cơ bản cho sinh viên không chuyên ngữ  thuộc các chuyên ngành khác và tiếng J’rai cho sinh viên các lớp tiểu học-Jrai của  Trường. Hiện nay, giảng viên Khoa Ngoại ngữ là đội ngũ cán bộ giảng dạy chủ lực trong việc bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho các đối tượng là sinh viên, học viên cao học của Nhà trường để đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ.

   - Công tác khoa học công nghệ: Khoa có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ như: Nghiên cứu khoa học, tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo khoa học, viết bài báo, tham luận khoa học v.v…

   - Thực hiện các nhiệm vụ của  Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cũng như năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng theo mục tiêu của Đề án và các hoạt động khác, góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh cho người học của khu vực Tây Nguyên.

III. Cơ cấu tổ chức

ThS. Hoàng Thị Xuân
Phó Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng
Phó Trưởng Khoa

1. Lãnh đạo đơn vị

   - ThS Nguyễn Thị Kim Phượng – Phó Trưởng khoa phụ trách chung.

   - ThS Hoàng Thị Xuân – Phó Trưởng khoa

2. Trợ lý: CN Đoàn Nam Văn

3. Các Bộ môn

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

   - Bùi Thị Tịnh                                   Trưởng bộ môn

   - Trần Lê Thanh Tú                                  

   - Hồ Ngọc Đoan Thư

   - Trần Ngọc Anh

   - Trần Thị Mai Hương

Bộ môn Phương pháp Giảng dạy

   - Nguyễn Lệ Hẳng                                          Trưởng bộ môn

   - Y Čuôr Bkrông                                       Phó trưởng bộ môn                            

   - Hoàng Khánh Bảo

   - Đoàn Thị Dung

   - Hà Lê Hồng Hoa                                   

   - Thân Thị Hiền Giang

   - Phạm Văn Phước                              

Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành

   - Tống Thị Lan Chi                                              Trưởng bộ môn

   - Cù Thị Ngọc Hoa                                   Phó trưởng bộ môn

   - Lê Thị Hồng Vân

   - Nguyễn Thị Tường Như

   - Hoàng Thị Hồng Nhung

   - Đoàn Nam Văn                          

   - Ngô Hà Thanh   

Bộ môn tiếng Pháp-Jrai

   - Hoàng Minh Thu Hương                        Trưởng bộ môn

   - Nguyễn Thị Mỹ Liên

   - Y Nei RahLan

   - H’Wen Alio

   - RơLan A Nhi

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Lãnh đạo đơn vị

   ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Trưởng khoa, phụ trách chung

   Nhiệm vụ:

   - Phụ trách chung.

   - Quản lý về nhân sự. 

  - Phụ trách chương trình đào tạo.

   - Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng.

   - Phụ trách công tác giảng dạy ngoại ngữ cho học viên cao học.

   - Theo dõi cơ sở vật chất.  

   - Phụ trách công tác thực tế, thực tập của các lớp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

   - Phụ trách công tác chuyên gia Tiếng Anh giảng dạy tại Khoa

   ThS Hoàng Thị Xuân – Phó Trưởng khoa

   Nhiệm vụ:

 - Phân công giảng dạy đại hoc.

   - Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.

   - Phụ trách công tác kiến tập, thực tập và thực hành sư phạm.

   - Phụ trách công tác làm chuyên đề, khóa luận của sinh viên

   - Chịu trách nhiệm tổ chức công tác coi thi, chấm thi và đề thi học kỳ.

   - Phụ trách công tác sinh viên

2. Trợ lý: CN Đoàn Nam Văn

   Nhiệm vụ:

   - Theo dõi và tổng hợp các dữ liệu về điểm, về chuyên đề, khóa luận của sinh viên, xét tốt nghiệp, dừng học, thôi học, học bổng sinh viên, lịch thi của Khoa.

   - Đầu mối thông tin giữa Khoa, cán bộ giảng viên và sinh viên.

   - Quản lý các phòng Lab của Khoa.

   - Phụ trách Website của Khoa.

3. Các Bộ môn

   BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (Trưởng bộ môn: ThS. Tống Thị Lan Chi)

   - Đảm nhận công tác giảng dạy cho khối chuyên ngữ và không chuyên ngữ

   - Đảm nhận công tác thực tế, thực tập của các lớp ngành ngôn ngữ Anh.

   BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY (Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Lệ Hằng)

   - Đảm nhận công tác giảng dạy cho khối chuyên ngữ và không chuyên ngữ

   - Đảm nhận công tác kiến tập, thực tập, thực hành của các lớp ngành sư phạm.

   BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH (Trưởng bộ môn: ThS. Bùi Thị Tịnh)

   - Đảm nhận công tác giảng dạy cho khối chuyên ngữ và không chuyên ngữ

   - Đảm nhận công tác ra đề thi cho các môn tiếng Anh 1,2,3,4 của các lớp không chuyên và chịu trách nhiệm mời giảng các môn tiếng Anh 1,2,3,4

   BỘ MÔN TIẾNG PHÁP – JRAI (ThS. Trưởng bộ môn: Hoàng Minh Thu Hương)

   - Đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Pháp cho khối chuyên ngữ Tiếng Anh và tiếng J’Rai cho sinh viên nguyên ngành Tiểu học – J’Rai

   - Đảm nhận việc tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác.

V. Đội ngũ cán bộ, viên chức

   1. Số lượng cán bộ: 30

   2. Trình độ đào tạo:

   02 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 10 cử nhân. Có 09 giảng viên chính.

VI. Các chuyên ngành

   Hệ đại học chính quy: Khoa Ngoại ngữ có 02 chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh

   Hệ liên thông: Khoa đã đào tạo các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học cho ngành sư phạm Anh ở tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bình Phước.

   Hệ vừa làm vừa học: Khoa đã và đang đào tạo các lớp Ngôn ngữ Anh thuộc hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2 v.v…

VII. Nghiên cứu khoa học

   Số lượng đề tài: có hơn 30 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 01 đề tài cấp bộ. Số lượng bài báo: có hơn 50 bài báo trong nước và quốc tế (chi tiết về các đề tài NCKH xin đọc ở Phần giới thiệu của các Bộ môn)

VIII. Một số thành tích nổi bật của Khoa

   - Trường Đại học Tây Nguyên là một trong các cơ sở đào tạo tham gia vào việc triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoa Ngoại ngữ là đơn vị được Nhà trường giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ của Đề án. Năm 2012 Trường đã phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh vùng Tây Nguyên để tiến hành việc bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm cho hàng trăm giáo viên dạy tiếng Anh ở bậc THCS và bậc Tiểu học cho 02 tỉnh trên theo sự phân công của Ban Quản lý Đề án và đã mang lại những thành quả đáng kể trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như về phương pháp giảng dạy cho các đối tượng trên, góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực.  

   - Năm 2014, trong khuôn khổ hoạt động của Đề án Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ đã tiến hành 1 công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy tiếng Anh ở Khu vực Tây Nguyên “Khảo sát thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngữ của các trường đại học, cao đẳng khu vực các tỉnh Tây Nguyên” và tổ chức thành công 1 hội thảo Quốc gia về “giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ cho cụm các trường Đại học, Cao đẳng vùng Tây Nguyên”. Cũng trong năm 2014, Khoa đã xây dựng được Chương trình tiếng Anh tăng cường và biên soạn bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ.

   - Tập thể cán bộ giảng viên của Khoa cũng đã tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng trong Nhà trường theo nhiệm vụ của Đề án 2020. Các hoạt động Đề án của Khoa trong thời gian qua đã mang lại những ấn tượng tốt cho Nhà trường và được đánh giá cao từ Bộ Giáo dục&Đào tạo. 

   - Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ Ngoại ngữ nhằm tạo môi trường sinh hoạt học thuật và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên vủa Khoa.

   - Cán bộ và giảng viên trong Khoa còn tham gia khá tích cực trong các hội thi do Trường Đại học Tây Nguyên và Công đoàn trường tổ chức như: Hội thi viên chức với pháp luật, Cố vấn học tập giỏi, Nét đẹp công sở,….và ngoài ra, còn tham gia các hoạt động ngoài trường như các Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức, các Lễ hội Café do Tỉnh Đắk Lắk tổ chức, liên hoan tiếng hát Pháp ngữ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức . Tất cả các hoạt động trên đều được đánh giá cao và đạt được những thành tích đáng kể.