Hệ thống trung tâm Anh ngữ châu Âu được thành lập từ năm 2001 với 10 chi nhánh đang hoạt động khắp cả nước và hơn 6.000 học viên có nhu cầu tuyển dụng 20 giáo viên nguồn:

 

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Anh (ưu tiên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh)

Cơ hội: Trở thành Giáo viên giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp

            Trở thành Giám khảo của các kỳ thi tiếng Anh Cambridge

            Trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp

             Có thu nhập cao

Cùng với rất nhiều quyền lợi khác.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file được đính kèm.