Vinaora Nivo Slider 3.x

Dự án Virtual Writing Support Center in Higher Education Institutions in Vietnam (gọi tắt là Vietnam Writing Virtual Writing Center) là dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Dự án bao gồm chuỗi các hoạt động giáo dục nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng Viết cho sinh viên đại học đồng thời cung cấp nhiều khoá học miễn phí cho cả sinh viên và giáo viên liên quan đến kỹ năng Viết tiếng Anh học thuật.

Trong năm 2024, dự án cung cấp các hoạt động sau:

1. Free online learning courses for students and teachers (all related to writing skills):

Các khoá học miễn phí cho sinh viên và giáo viên (tất cả đều liên quan đến kỹ năng Viết)

Registration link: https://forms.gle/9ENbNDV2sK8psQW1A (link đăng ký)
Course descriptions: https://vnvirtualwritingcenter.com/moocs/ (mô tả khoá học)
Registration deadline: 18/3/2024 (hạn đăng ký)

 
2. Webinar: "Transforming Feedback & Assessment: GenAI for English Academic Writing” - March 16, 2024

Registration link: https://forms.gle/LhQMm9Y57RhHNTvg6 (link đăng ký)
Poster: please see the attachment (Poster xem trong tệp tin đính kèm bên dưới)
Registration deadline: 13/3/2024 (hạn đăng ký)

3. Writing Helpdesk Launch: (Ra mắt bộ phận hỗ trợ Viết)
From the last week of March, your students can submit requests to receive free writing feedback and support for a period of 15 weeks.
 
Từ tuần cuối cùng của tháng 3, sinh viên có thể nộp yêu cầu để nhận hỗ trợ sửa bài viết trong 15 tuần.

All events will be updated on our Facebook page and website.
Tất cả các sự kiện của dự án sẽ được cập nhật trên trang Facebook và website bên dưới.
 
 
Attachments:
Download this file (vnVC Webinar Series 2-FB.png)vnVC Webinar Series 2-FB.png[ ]226 kB