THÔNG BÁO

Về việc cử cán bộ quản lý và sử dụng phần mềm “quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo”


 

Kính gửi:          Lãnh đạo các đơn vị

Để triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Tây Nguyên theo các quy định hiện hành; Nhà trường đã triển khai mua và cài đặt phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá CSGD, CTĐT trên nền tảng website thông qua địa chỉ: https://qlmc.ttn.edu.vn/.

Để phần mềm được cập nhật số liệu, minh chứng và vận hành đầy đủ nhằm phục vụ công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng của Nhà trường đạt mục tiêu đề ra, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Cử và cung cấp thông tin 01 Lãnh đạo đơn vị và 01 viên chức được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng phần mềm (theo mẫu) về phòng Quản lý chất lượng trước 17g00 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (gặp đ/c Cường) để nhận tài khoản và mật khẩu truy cập; đồng thời cung cấp thông tin trên vào đường link: https://forms.gle/VqdbhkBo9UgnWJge9.

2. Phân loại thông tin, dữ liệu và minh chứng theo lĩnh vực công tác của đơn vị; Cập nhật thông tin, dữ liệu và minh chứng của đơn vị theo thẩm quyền và phân cấp trong phần mềm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và khó khăn phát sinh, vui lòng liên hệ gặp Trần Văn Cường – CV. phòng QLCL (SĐT: 0336984747) để được hỗ trợ.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Attachments:
Download this file (Bieu mau kem theo Thong bao 1243.xlsx)BIểu mẫu kèm thông báo[ ]13 kB
Download this file (Thong bao cu CB quan ly, su dung phan mem QL ho so minh chung va ho tro viet bao cao TDG va DGN CTDT.pdf)Thông báo[ ]511 kB