Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐẠO TẠO SAU ĐẠI HỌC: CẬP NHẬT BAN HÀNH THÁNG 05/2022

Trường Đại học Tây Nguyên Ban hành quy chế đào tạo sau đại học (cập nhật tháng 05/2022): Tiến sĩ và Thạc sĩ

1. Quy chế Tuyển sinh và đào tạo Trình độ Thạc sĩ (Tải Quy chế tại đây)

(Ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

2. Quy chế Tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ (Tải Quy chế tại đây)

(Ban hành theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT)