KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 

Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm đào tạo kỹ sư chế biến, bảo quản Nông sản, thực phẩm nhằm tạo ra các loại thực phẩm và đồ uống phục vụ cho tiêu dùng thông thường và xuất khẩu.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Làm việc tại các nhà máy, công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống như: bánh kẹo, đường, sữa, cà phê, nước giải khát…..

+ Các trung tâm kiểm tra, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm trên địa bàn cả nước.

+ Các phòng ban thuộc sở nông nghiệp và phát trển nông thôn, trung tâm khuyến nông hoặc bộ phận vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc các sở y tế.