THÔNG BÁO

Thông báo tuyển sinh cao học liên kết với ĐHSP Hà Nội đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp, liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội thông báo nội dung, kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

Có kèm theo Thông báo