THÔNG BÁO

Điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020

Có thông báo và mẫu đính kèm