Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện tiến độ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022, vào sáng ngày 17 tháng 11 năm 2022, Bộ môn PPGD đã tổ chức Hội thảo góp ý cho đề tài KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Mã số: TC2022-46 CB; Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Thị Dung

Thành viên đề tài: ThS. Bùi Thị Tịnh, ThS. Trần Ngọc Anh

Đánh giá có vai trò quan trọng trong dạy học nói chung và dạy và học ngôn ngữ nói riêng. Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng kiến thức và thực hành đánh giá ngôn ngữ của giảng viên trong khoa, đồng thời đánh giá việc áp dụng kiến thức này vào thực hành cũng như đề xuất một số phương pháp và công cụ đánh giá ngôn ngữ hiệu quả.

 

Hội thảo có sự tham gia mở rộng của hầu hết các giảng viên trong Khoa dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng đã đưa ra một số nhận xét, góp ý cho Chủ nhiệm đề tài với mong muốn Báo cáo khoa học được hoàn chỉnh hơn. Trong đó hầu hết các nội dung của để tài đã phù hợp và đề tài đã thực hiện đúng như tiến độ đã nêu trong Thuyết minh đề tài.

Chủ nhiệm đề tài cũng đã trao đổi và xin góp ý của các giảng viên về các vấn đề còn thắc mắc, đặc biệt là về việc xử lý và thảo luận các kết quả thu được.