Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Thông báo Số 2018/TBLT-ĐHTN, ngày 7/10/2020 của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên, về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021, nhằm đánh giá kết quả các hoạt động của Khoa trong năm học 2019 – 2020 và xây dựng phương hướng hoạt động năm học 2020 - 2021. Ngày 02/11/2020 tại Hội trường tầng 5, nhà Điều hành trung tâm, khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường có PGS.TS. Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng. Về phía Khoa Lý luận chính trị có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa cùng toàn thể cán bộ viên chức của Khoa. Chủ trì Hội nghị là TS. Nguyễn Thị Tĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa và ThS. Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Công đoàn Khoa.

Tại Hội nghị TS. Nguyễn Thị Tĩnh đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Khoa Lý luận chính trị và của Nhà trường; ThS. Nguyễn Thị Hải Yến thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2019 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2020 – 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có những ý kiến nhận xét, đánh giá, chỉ ra những kết quả và tồn tại cua khoa trong năm học vừa qua, nhất là lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đồng thời cũng nêu lên những ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng cho hoạt động của khoa trong năm học tới, trong đó nhấn mạnh việc củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể viên chức trong khoa để hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng mà khoa đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến đóng góp quan trọng và có ý nghĩa nhằm bổ sung, hoàn thiện cho các Dự thảo báo cáo đã nêu trong Hội nghị, nhất là các ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo cáo của Nhà trường, trong đó tập trung chủ yếu vào việc phản ánh thực trạng và kiến nghị một số giải pháp đối với các lĩnh vực như: Công tác đào tạo, công tác quản lý sinh viên, công tác tuyển sinh, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất…

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các viên chức trong khoa, PGS.TS. Trần Trung Dũng thay mặt Lãnh đạo trường đã có những phát biểu ghi nhận ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ trong khoa và giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực công tác của mình.

Hội nghị đã bầu đại biểu tham dự Hội nghị viên chức và người lao động cấp trường năm học 2020 – 2021 gồm 7 đồng chí.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ

PGS.TS. Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

TS. Nguyễn Thị Tĩnh, chủ trì đọc Báo cáo tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến, đồng chủ trì đọc Báo cáo thi đua

Tập thể cán bộ Nữ trong khoa

Bầu đại biểu tham dự Hội nghị viên chức, người lao động cấp trường

Khoa Lý luận Chính trị