Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2019, theo thuyết minh của các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 đã được Nhà trường phê duyệt, cùng sự đồng ý của Lãnh đạo khoa và các Chủ nhiệm đề tài, ngày 21/10/2019, tại Hội trường tầng 5, Nhà điều hành Trường ĐHTN, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo, sinh hoạt học thuật cho 03 đề tài cơ sở năm 2019 của 02 giảng viên và 01 sinh viên gồm:

1. Đề tài: Giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường Đại học ở Tây Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Khuyên.

2. Đề tài: Đánh giá công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Tây Nguyên, CNĐT: ThS. Phạm Phương Anh.

3. Đề tài: Đánh giá khả năng thích ứng trong thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên, CNĐT: Sinh viên Bùi Thị Lộc, Lớp Giáo dục Chính trị K2016.

Tại Hội thảo, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày dự thảo kết quả nghiên cứu của các đề tài theo tiến độ đến hết tháng 10/2019.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các đề tài, các đại biểu được mời tham dự Hội thảo đã ghi nhận nỗ lực của các chủ nhiệm đề tài cũng như các kết quả đạt được, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho các đề tài, giúp các chủ nhiệm đề tài có cái nhìn đa chiều hơn vấn đề nghiên cứu cũng như những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài, trong đó có những ý kiến rất sát thực, mang tính chuyên môn cao để các chủ nhiệm đề tài có những điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo và các sản phẩm theo thuyết minh và tiến độ đã được phê duyệt.

Khoa Lý luận Chính trị