Vinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 21/09/2018 khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 – 2019.

Tham gia Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Thường vụ Đảng ủy – Phó Phó Chủ tịch Công đoàn trường - Phó trưởng khoa (phụ trách chung)-  Chủ trì hội nghị, Ths. Nguyễn Thị Hải Yến -  Chủ tịch Công đoàn khoa cùng toàn thể CBVC của Khoa.

Mở đầu Hội nghị TS. Nguyễn Thị Tĩnh thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Khoa Lý luận chính trị và của Nhà trường; Ths. Nguyễn Thị Hải Yến thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2017 – 2018 và Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2018 – 2019.

Sau khi thông qua các báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và có ý nghĩa nhằm bổ sung, hoàn thiện cho các Dự thảo báo cáo đã nêu trong Hội nghị, nhất là các ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo cáo của Nhà trường, trong đó tập trung chủ yếu vào việc phản ánh thực trạng và kiến nghị một số giải pháp đối với các lĩnh vực như: Công tác đào tạo, công tác quản lý sinh viên, công tác tuyển sinh, lĩnh vực nghiên cứu khoa học…

Hội nghị kết thúc thành công, các chỉ tiêu phấn đấu của khoa trong năm học 2018 – 2019 đã được thông qua và Hội nghị bầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị CBVC cấp trường năm học 2018 – 2019 gồm 08 đồng chí. Hi vọng trong năm học mới, với quyết tâm cao của toàn thể CBVC, khoa Lí luận chính trị sẽ hoàn thành tốt những chỉ tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh về Hội nghị

Khai mạc Hội nghị

TS. Nguyễn Thị Tĩnh - P.Trưởng khoa phụ trách khoa LCCT đọc Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo

Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu của năm học 2018 - 2019

Chụp ảnh lưu niệm

Khoa Lý luận chính trị