Vinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xác định tính đa hình di truyền của gene thyroglobulin (TG5) trên quần thể bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk nhằm cải tiến chất lượng thịt” mã số B2016-TTN-04 do TS. Phạm Thế Huệ làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm: PGS.TS. Trần Quang Hân (Trường Đại học Tây Nguyên)  – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Quang Hạnh và TS. Trương Tấn Khanh (Trường Đại học Tây Nguyên) - ủy viên phản biện; TS. Văn Tiến Dũng , TS. Trương La (Trường Đại học Tây Nguyên) và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk) - ủy viên hội đồng; KS. Lê Thụy Vân Nhi  - ủy viên, thư ký.

Kết luận Hội đồng đánh giá đề tài mang tính thực tiễn cao, nghiên cứu nhằm định hướng công tác lai tạo bò thịt cho các tỉnh Tây Nguyên, ứng dụng các thành tựu di truyền để cải tiến năng suất, chất lượng bò thịt một cách hiệu quả.

Các thành viên Hội đồng cũng đưa ra một số nhận xét và góp ý để tác giả tiến hành nghiệm thu cấp Bộ một cách có hiệu quả và đúng theo tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo

TS. Phạm Thế Huệ chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

 PGS.TS. Trần Quang Hân – Chủ tịch Hội đồng

Thành viên Hội đồng

Trung tâm Thông tin