Vinaora Nivo Slider 3.x
                 
TS. GVC Nguyễn Thị Oanh (Trưởng khoa) PGS.TS. GVCC Nguyễn Văn Diên (Trưởng khoa) PGS.TS. GVCC Trần Quang Hạnh (P.TK PTC)              
                 
TS. GVC Trương Tấn Khanh (P.Trưởng khoa PGS.TS GVCC Nguyễn Văn Diên PGS.TS. GVCC Văn Tiến Dũng (P.Trưởng khoa) ThS. GVC Lê Anh Dương (P.Trưởng khoa)