Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển bộ môn

   Bộ môn Nội-Nhiễm được thành lập từ năm 2015, trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Thú y chuyên ngành (được hình thành từ năm 1999).

Đến năm 2023 bộ môn sát nhập cùng bộ môn Ngoại-Sản-Ký sinh thành Bộ môn Thú y chuyên ngành.

   Lãnh đạo bộ môn các thời kỳ

   * Giai đoạn: 1979-1999

   Trưởng Bộ môn:  TS. Nguyễn Thị Oanh

   * Giai đoạn: 1999- 2002

   Trưởng Bộ môn:  TS. Cao Văn Hồng

   * Giai đoạn: 2006-2009

   Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Văn Diên

   * Giai đoạn: 2009-2015

   Trưởng Bộ môn: ThS Lê Thị Thu Hồng

   * Giai đoạn: 2015-2022

   Trưởng Bộ môn: ThS Lê Anh Dương

II. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Nhiệm vụ:

Giảng dạy:    

Nghiên cứu khoa học:

III. Lãnh đạo bộ môn

ThS. Lê Anh Dương
Trưởng bộ môn

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Năm sinh Học hàm/học vị/Chức vụ Số điện thoại E.mail
1 Nguyễn Thị Oanh   TS. GVC Trưởng khoa    

2

Nguyễn Văn Diên   PGS.TS GVCC Trưởng khoa    
3 Nguyễn Cảnh Tự   TS. GVC    
4 Cao Văn Hồng   TS. GVC    
5 Lê Thị Thu Hồng   ThS. GVC Trưởng bộ môn    
6 Lê Anh Dương   ThS. Trưởng bộ môn    
7 Lương Huỳnh Việt Thắng   ThS. GV    
8 Nguyễn Văn Thái   ThS. GV    
9 Trần Thị Thanh Vân   ThS. GV    
10 Nguyễn Thị Vân Anh   ThS. GVC    
11 Bùi Thị Thanh   CN_VT    
12 Phạm Thị Tú Anh   BSTY_KTV    

 

V. Hoạt động đào tạo

   Bộ môn hiện nay đảm nhận giảng dạy chuyên ngành Thú Y, Chăn nuôi; trình độ Cao đẳng, Đại học, Cao học; hệ chính qui và hệ VLVH; với các môn học như sau: Bệnh Truyền nhiễm động vật, Dịch tễ học Thú y, Bệnh Nội khoa, Kiểm nghiệm sản phẩm động vật, Luật Thú y, Vi sinh vật Thú y, miễn dịch học Thú y. Tổ chức các đợt Thực tập Tổng hợp, thực tập giáo trình.

VI. Nghiên cứu khoa học

   Bộ môn triển khai đề tài các cấp Bộ, cấp cơ sở và cấp Tỉnh, với các nội dung: Nghiên cứu dịch tễ học, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh góp phần phòng chống dịch bệnh tại địa phương; Nghiên cứu các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm từ đó có hướng phòng trị thích hợp; Chuyển giao khoa học kỹ thuật về phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; Tham gia tập huấn nâng cao năng lực thú y cho dự án phát triển nông thôn, tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho nông hộ, nông trại.

VII. Định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học

   Xây dựng đội ngũ và nâng cao trình độ 03 Thạc sĩ (03) và 03 Tiến sĩ năm 2015; Hoàn thành viết bài giảng và giáo trình cho từng môn học theo tín chỉ; Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, dự án, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.