Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng của Thư viện, Hệ thống CNTT, dịch vụ và PTN-TH tại Trường năm 2024


Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm theo./.

Attachments:
Download this file (Bao cao - KQ khao sat SV ve muc do dap ung cua Thu vien, CNTT, dich vu, PTN-TH 2024.pdf)Báo cáo khảo sát[ ]3558 kB