Thông báo phân công nhiệm vụ chuẩn bị thi đánh giá năng lực (ĐHQG-TPHCM) năm 2024 tại Trường Đại học Tây Nguyên


Thông báo có file đính kèm theo./.