BÁO CÁO
Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của tân sinh viên về công tác
tuyển sinh, đón tiếp và nhập học năm 2023


 

Kính gửi:

 

- Hiệu trưởng
- Các đơn vị trong Trường

Theo Kế hoạch số 66/KH-ĐHTN, ngày 12/01/2023 của Trường về việc thực hiện các hoạt động BĐCLGD năm 2023;
Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);
Theo Kế hoạch số: 14/KH-QLCL ngày 28/9/2023 của phòng QLCL về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2023 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường; Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện khảo sát và báo cáo kết quả như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

TRÂN TRỌNG./.