THÔNG BÁO

Về việc cử viên chức tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-TPHCM

đợt 1, năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên


Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện theo Công văn số 332/ĐHQG-KT&ĐG ngày 03/3/2022 của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM về việc phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL)đợt 1, năm 2022 vào ngày 27/3/2022;

 

Thực hiện theo nội dung cuộc họp ngày 11/3/2022, để triển khai có hiệu quả công tác chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM đợt 1, năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị cử viên chức với số lượng cụ thể như sau:

 

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo./.