BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Lấy ý kiến người học, người dạy về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm - thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ tại Trường, năm 2020.

 


 

Có file đính kèm thông báo./.