KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, viên chức và người lao động

về môi trường làm việc tại Trường

(Khảo sát phiếu online)

Link thực hiện khảo sát tại địa chỉ: https://forms.gle/UPWATs9pwithPqx79


Kính gửi:        Các đơn vị trong Trường

          Thực hiện các Quy định của Bộ GDĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

          Căn cứ Kế hoạch số 662/KH-ĐHTN-QLCL ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2020;

           Trường Đại học Tây Nguyên xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc, mong quý Thầy/Cô dành thời gian để đánh giá và góp ý cho Nhà trường hoàn thành nội dung khảo sát;

          Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ góp phần để Nhà trường có các chính sách phù hợp về vật chất lẫn tinh thần, giúp các giảng viên (GV), VC-NLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

 

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của đội ngũ GV, VC-NLĐ trong toàn Trường với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp;

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của GV, VC-NLĐ để hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của viên chức làm việc tại Trường Đại học Tây Nguyên, cũng như xác định các yếu tố chính tác động đến sự thỏa mãn của viên chức và người lao động tại nơi làm việc;

- Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung, cải tiến và hoàn thiện chế độ, chính sách và các văn bản liên quan đến các hoạt động tại Trường, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Nhà trường trong thời gian đến.

 

2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

- Các bên liên quan được khảo sát lấy ý kiến hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

- Thông tin phản hồi từ các bên liên quan về môi trường làm việc của Nhà trường được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

 

3. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10 năm 2020.  

 

4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Toàn thể đội ngũ GV, VC-NLĐ đang công tác tại Trường (kể cả GV đang học tập ở nước ngoài, nếu có).