Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA


 

Đây là tài liệu Hướng dẫn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3), do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và biên soạn. Tài liệu này được thực hiện dựa trên các văn bản hướng dẫn của Mạng lưới các Trường Đại học ASEAN (AUN) và kinh nghiệm thực tiễn triển công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm.