Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên

 

Có file quy chế đính kèm

Attachments:
Download this file (Quy_Che_Hoc_Vu_VLVH_Tin_Chi.pdf)Quy_Che_Hoc_Vu_VLVH_Tin_Chi.pdf[ ]733 kB