Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HƯỚNG DẪN

Thực hiện công tác biên soạn giáo trình, tài liệu học tập

Các biểu mẫu đính kèm:

- Đề cương biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Phiếu đánh giá đề cương chi tiết giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Hợp đồng biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Giấy đề nghị mời phản biện, hội đồng nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Bản phản biện giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản họp hội đồng nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Phiếu đánh giá nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Thủ tục thanh lý hợp đồng và nộp giáo trình

Attachments:
Download this file (HD_DHTN_DTDH_2019_2494.pdf)HD_DHTN_DTDH_2019_2494.pdf[ ]1836 kB
Download this file (Huong_Dan_Giao_Trinh.doc)Huong_Dan_Giao_Trinh.doc[ ]134 kB