Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HƯỚNG DẪN

Thực hiện công tác biên soạn giáo trình, tài liệu học tập

Các biểu mẫu đính kèm:

- Đề cương biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Phiếu đánh giá đề cương chi tiết giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Hợp đồng biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Giấy đề nghị mời phản biện, hội đồng nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Bản phản biện giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản họp hội đồng nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Phiếu đánh giá nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Thủ tục thanh lý hợp đồng và nộp giáo trình

Attachments:
Download this file (HD_DHTN_DTDH_2019_2494.pdf)HD_DHTN_DTDH_2019_2494.pdf[ ]1836 kB
Download this file (Huong_Dan_Giao_Trinh.doc)Huong_Dan_Giao_Trinh.doc[ ]134 kB