Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Tây Nguyên

Có hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

- Đề cương biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Phiếu đánh giá đề cương chi tiết giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Hợp đồng biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách hướng dẫn)

- Giấy đề nghị mời phản biện, hội đồng nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Bản phản biện giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản họp hội đồng nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Phiếu đánh giá nghiệm thu giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Biên bản thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình (sách tham khảo / sách chuyên khảo / sách hướng dẫn)

- Thủ tục thanh lý hợp đồng và nộp giáo trình