Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Tây Nguyên

Các biễu mẫu đính kèm :

- Giấy đề nghị mời phản biện, hội đồng duyệt đề cương, sách, giáo trình, bài giảng

- Bản phản biện đề cương chi tiết bài giảng, giáo trình

- Biên bản họp duyệt đề cương chi tiết sách, giáo trình, bài giảng

- Phiếu đánh giá đề cương chi tiết sách, giáo trình, bài giảng

- Hợp đồng trách nhiệm biên soạn sách, giáo trình, bài giảng

- Biên bản thanh lý hợp đồng biên soạn sách, giáo trình, bài giảng

- Đề cương chi tiết học phần

- Giấy đề nghị mời phản biện, hội đồng nghiệm thu sách, giáo trình, bài giảng

- Phiếu đánh giá nghiệm thu sách, giáo trình, bài giảng

- Biên bản họp hội đồng nghiệm thu giáo trình, bài giảng

- Biên bản họp hội đồng nghiệm thu sách

- Bản phản biện bài giảng, giáo trình

- Bản phản biện sách

- Cấu trúc của bài giảng, giáo trình

Attachments:
Download this file (Cac bieu mau.doc)Cac bieu mau.doc[ ]138 kB
Download this file (Quy dinh bien soan giao trinh 2017.doc)Quy dinh bien soan giao trinh 2017.doc[ ]133 kB