Vinaora Nivo Slider 3.x

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đối tượng miễn học phí

1 Quyết đinh về việc công nhận đối tượng miễn học phí toàn khóa học
Diện: Dân tộc thiểu số rất ít người có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn,
Mồ côi; Con người có công, các đối tượng khó khăn khác.
2 Quyêt định về việc công nhận đối tượng miễn học phí
Diện: Sinh viên DTTS thuộc Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo năm 2022.
3. Quyết định về việc công nhận đối tượng giảm học phí toàn khóa học
Diện: Sinh viên DTTS ở thôn/ bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/3904-1212122204