Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lãnh đạo đơn vị

  

TS. Phạm Trọng Lượng
Trưởng Phòng

TS. Vũ Minh Chiến
Phó Trưởng Phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử về đơn vị

Phòng Công tác sinh viên ra đời cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà trường (11/11/1977)

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác học sinh sinh viên

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Thi đua – khen thưởng

b. Nhiệm vụ:

- Công tác chính trị tư tưởng:

+ Theo dõi tình hình chính trị tư tưởng. Đề xuất nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và HSSV.

+ Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.

+ Theo dõi học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị của CBVC. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBVC làm công tác tư tưởng chính trị.

+ Xây dựng, quản lý phòng truyền thống của trường. Tuyên truyền các hoạt động của nhà trường.

+ Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử, những ngày hội truyền thống.

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường.

+ Tuyên truyền và tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội trong CBVC và HSSV (Ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...)

- Công tác học sinh sinh viên:

+ Quản lý học sinh sinh viên trong thời gian đào tạo tại trường.

+ Phối hợp với các đơn vị thu nhận sinh viên trúng tuyển theo từng ngành học; sắp xếp sinh viên vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; đề xuất xử lý các trường hợp sinh viên không đủ điều kiện về các thủ tục, hồ sơ vào trường; lập danh sách các lớp sinh viên theo từng năm học.

+ Phối hợp với các đơn vị đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo học kỳ và năm học; đề xuất cấp học bổng chính sách và các loại học bổng khác cho HSSV

+ Tổ chức và chỉ đạo phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, quản lý công tác lao động nghĩa vụ, sinh hoạt tập thể, tự quản và xây dựng nếp sống văn hóa của sinh viên.

+ Tổ chức theo dõi và tổng hợp công tác thi đua trong sinh viên, lập hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng, kỷ luật HSSV.

+ Làm thủ tục hành chính và chế độ đối với HSSV.

+ Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV.

+ Triển khai công tác bảo hiểm cho HSSV.

+ Phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV.

+ Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường.

+ Được Hiệu trưởng ủy quyền ký xác nhận các vấn đề liệu quan tới HSSV: xác nhận HSSV đang học tập tại trường, xác nhận miễn giảm học phí, hoãn nghĩa vụ quân sự...

- Công tác Thi đua – Khen thưởng:

+ Tham mưu về công tác Thi đua – khen thưởng.

+Thực hiện các công việc về Thi đua – khen thưởng HSSV.

III. Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ

TS. Phạm Trọng Lượng
Trưởng phòng
Email: ptluong@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0915.855.887
Trang cá nhân: Lượng Phạm
Địa chỉ nhà: 105/5 Nguyễn Du,Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

1. Lĩnh vực công tác phụ trách
Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ. Phụ trách trực tiếp: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác tuyên giáo; tổ chức cán bộ; kế hoạch, báo cáo công tác, văn bản; công tác thi đua, khen thưởng và kỉ luật; điểm rèn luyện; phong trào học tập và nghiên cứu khoa học; bảo hiểm cho người học; giao ban công tác; cố vấn học tập, sổ tay sinh viên; phần mềm quản lý người học; quản lý học viên – sinh viên nước ngoài; triển khai hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại biểu HSSV; kiểm định chất lượng; nghĩa vụ quân sự; kết nối và phục vụ cộng đồng; công tác cựu sinh viên; website thuộc lĩnh vực phụ trách; lấy ý kiến người học; đánh giá công tác HSSV; hoạt động của người học ngoài Trường; an ninh trường học, nội trú, ngoại trú; sinh viên tự quản; sinh viên hệ VLVH; học sinh Trường THPT Cao Nguyên; quản lý và cấp phát thẻ người học (thẻ giấy, thẻ ATM); hoạt động của các công ty là đối tác trong các lĩnh vực quảng bá thương mại.
2. Các nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu yêu cầu

TS. Vũ Minh Chiến
Phó trưởng phòng
Email: vmchien@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0835.139.539
Trang cá nhân: Vũ Minh Chiến
Địa chỉ nhà: 170/8B Y Wang, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 

1. Lĩnh vực công tác phụ trách
Chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực công tác:
Chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực công tác: Học bổng khuyến khích học tập; Nghị định 116; miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; học bổng tài trợ và các loại học bổng khác; giải quyết các chế độ chính sách ưu tiên, ưu đãi theo quy định; quản lý SV hệ chính quy, bao gồm: nhập học, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp, quản lý lớp, quản lý dữ liệu, hồ sơ trên phần mềm, thống kê số liệu; xử lý hồ sơ và làm quyết định: nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ; tiếp nhận và quản lí hồ sơ người học; kiểm tra đối chiếu văn bằng gốc; gửi thông báo kết quả học tập, rèn luyện về cho gia đình sinh viên; phòng truyền thống; công tác thông tin nhà trường - gia đình - xã hội; danh bạ, lý lịch, hồ sơ người học; quản lý dữ liệu thông tin người học; nếp sống văn hóa học đường; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, lễ, hội (trang web, fb)

2. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công
Thay mặt trưởng phòng điều hành công việc của phòng khi được ủy nhiệm.

ThS. Phạm Thị Ngọc Anh
Chuyên viên
Email: phamthingocanh@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0972.704087
Trang cá nhân: Ngoc Anh Pham
Địa chỉ nhà: 40, ngõ 5, đường Nguyễn Trường Tộ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

1. Công việc trực tiếp làm
Công tác văn thư của phòng; Miễn giảm học phí SV; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập SV chính quy; học bổng tài trợ và các loại học bổng khác (nếu có); giải quyết các chế độ chính sách ưu tiên, ưu đãi theo quy định; viết tin các hoạt động có liên quan đến công tác sinh viên tại địa chỉ trang website, fanpage phòng; theo dõi việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với đại biểu HSSV cấp khoa và cấp trường; quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”; các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
2. Công tác phối hợp
Quản lý lớp SV chính quy; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội; công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa; sinh viên tự quản; ghi biên bản các cuộc họp của phòng.
3. Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt
ThS. Mai Thị Hiên
ThS. Phan Xuân Thọ

ThS. Tạ Xuân Bẩy
Chuyên viên
Email: txbay@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0983.387.271
Trang cá nhân: Tạ Xuân Bảy
Địa chỉ nhà: 128/4B đường Y Wang, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

1. Công việc trực tiếp làm
Công tác quản lí, tư vấn hỗ trợ sinh viên du học; quản lý áo cử nhân; phòng truyền thống; thực hiện và theo dõi công tác tuyên truyền, lễ nghi khánh tiết; quản lý tài sản trong đơn vị; quản lý sinh viên ngành 2, văn bằng 2; công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa; sinh viên tự quản; công tác quản lý ngoại trú; quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”; quản lí giấy khen, bằng khen, huân huy chương của Nhà trường; các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
2. Công tác phối hợp
Kiểm tra thông tin về các loại văn bản, giấy tờ sinh viên đề nghị xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin khi trình Lãnh đạo phòng kí; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội.
3. Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt
ThS. Phan Xuân Thọ
ThS. Phạm Thị Ngọc Anh

ThS. Mai Thị Hiên
Chuyên viên
Email: mthien@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0818.596979
Trang cá nhân: Mai Hiên
Địa chỉ nhà: Số nhà 3/20/5, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

1. Công việc trực tiếp làm
Quản lý SV hệ chính quy, bao gồm: nhập học, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp, quản lý lớp, quản lý dữ liệu, hồ sơ trên phần mềm, thống kê số liệu SV; xử lý hồ sơ và làm quyết định: nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ; tiếp nhận và quản lí hồ sơ người học; kiểm tra đối chiếu văn bằng chứng chỉ gốc; thống kê số liệu người học toàn trường; sinh viên chưa tốt nghiệp; công tác y tế học đường và khám sức khỏe của HSSV; thực hiện việc theo dõi việc lập danh sách các đối tượng HSSV hệ chính quy đóng, cấp bù kinh phí sư phạm; học bổng KKHT; thực hiện và theo dõi việc lập danh sách các HSSV các hệ đào tạo đóng các loại bảo hiểm và triển khai quyền lợi bảo hiểm của HSSV; công tác công đoàn; kiểm tra tính pháp lý giấy tờ nhận từ BPMC trình lãnh đạo phòng ký; các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
2. Công tác phối hợp
Phối kết hợp thực hiện các báo cáo số liệu liên quan đến lĩnh vực được giao. Phối hợp quản lý lớp SV liên thông VLVH và các hệ khác.
3. Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt
ThS. Phan Xuân Thọ
ThS. Phạm Thị Ngọc Anh

ThS. Lê Thành Công
Chuyên viên
Email: ltcong@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0919. 877.579
Trang cá nhân: Lê Thành Công
Địa chỉ nhà: 80 Xuân Diệu, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

1. Công việc trực tiếp làm
Quản lý Lưu học sinh (bao gồm giải quyết các khoản kinh phí); Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật người học; công tác sinh hoạt lớp hàng tháng; công tác xét điểm rèn luyện người học; thực hiện công tác quản lí ban cán sự các lớp sinh viên; công tác cố vấn học tập; công tác cựu sinh viên; công tác dân vận; công tác kết nghĩa; công tác nhập học, quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”; các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công; Theo dõi chấm công và quản lý bảng lương hàng tháng của phòng.
2. Công tác phối hợp
Phối hợp thực hiện các hoạt động quản lí hồ sơ, tuần sinh hoạt công dân, kiểm tra đối chiếu văn bằng chứng chỉ gốc; số hóa hồ sơ người học, nhập học, dữ liệu người học, công tác công đoàn, công tác y tế học đường.
3. Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt
ThS. Tạ Xuân Bẩy
ThS. Phạm Thị Ngọc Anh

ThS. Phan Xuân Thọ
Chuyên viên
Email: pxtho@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0912.044.747
Trang cá nhân: Phan Xuân Thọ
Địa chỉ nhà: 116 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

1. Công việc trực tiếp làm
Sổ tay sinh viên, sổ tay cố vấn học tập; Thực hiện các loại báo cáo; công tác đảm bảo chất lượng; quản lý SV hệ VLVH, liên thông bao gồm: nhập học, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp, quản lý lớp, quản lý dữ liệu, hồ sơ trên phần mềm, thống kê số liệu SV; xử lý hồ sơ và làm quyết định: nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ, tiếp nhận và quản lí hồ sơ người học; kiểm tra đối chiếu văn bằng chứng chỉ gốc; số hóa hồ sơ người học, dữ liệu và làm thẻ cho người học; công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa; sinh viên tự quản; quản lí và đưa tin website, fanpage phòng; thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”; công tác sĩ quan dự bị; kết nối và phục vụ cộng đồng; công tác phòng chống Covid-19; thẩm tra công tác kết nạp Đảng người học; thẩm tra lí lịch sinh viên; các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
2. Công tác phối hợp
Quản lý SV hệ chính quy; sổ tay sinh viên, sổ tay cố vấn học tập; cấp phát hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ liên hệ công tác cho người học; công tác chính trị tư tư tưởng, tuyên truyền; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội.
3. Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt
ThS. Mai Thị Hiên
ThS. Phạm Thị Ngọc Anh

 

ThS. Trần Quang Huy
Chuyên viên
Email: tqhuy@ttn.edu.vn
Điện thoại: 0948.059.096
Địa chỉ nhà: 127 Giải phóng, phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

1. Công việc trực tiếp làm
Quản lý sinh viên khối ngành sư phạm hưởng chế độ Nghị định 116; công tác quản lý nội trú theo phân công; quản lý sinh viên ngành 2, văn bằng 2; gửi thông báo về gia đình sinh viên diện thôi học hàng năm; quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”; các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
2. Công tác phối hợp
Công tác dân vận; công tác kết nghĩa; công tác nhập học, quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”; truyền thông, facebook, lễ, hội; công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa.
3. Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt
ThS. Lê Thành Công
ThS. Phạm Thị Ngọc Anh