Vinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024

1. Kế hoạch học kì 2, năm học 2023 - 2024

- Học kỳ 2 năm học 2023-2024: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 21/6/2024.

- Từ ngày 01/01/2024 đến 31/5/2024: Thực hiện việc dạy và học của học kỳ 2;

- Từ ngày 29/01/2024 đến 18/2/2024: Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn;

- Từ ngày 26/02/2024 đến 01/3/2024: Thi lại học kỳ 1, năm học 2023 - 2024;

- Từ ngày 08/4/2024 đến 12/4/2024: Thi học kỳ 2, đợt 1;

- Từ ngày 27/5/2024 đến 31/5/2024: Dự trữ;

- Từ ngày 03/6/2024 đến 21/6/2024: Thi học kỳ 2, đợt 2.

2. Đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024

Sinh viên đăng ký học phần theo quy định:

- Đăng ký sớm và bình thường (04 tuần): từ ngày 04/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

- Đăng ký muộn: 02 tuần đầu của học kỳ: từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 14/01/2024;

- Rút bớt học phần: từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 28/01/2024.

Có thông báo đính kèm