Vinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

V/v hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập học kỳ II, năm học 2022 – 2023

 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/4032-1202022302