DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, GIAI ĐOẠN 2019-2023

STT

Tên đề tài

Tên sinh viên

Giảng viên hướng dẫn

Năm thực hiện

1

Những yếu tố ảnh hưởng tới sinh viên ngành sư phạm trường Đại học Tây Nguyên trong việc học và thi kỹ năng nói tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam

Lâm Bảo Ngọc

ThS. Đoàn Thị Dung

2020

2

So sánh, đối chiếu cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh và tiếng Pháp

Nguyễn Thị Hà Nhung

ThS. Hoàng Minh Thu Hương

2020

3

Ảnh hưởng của phong cách học đến việc học các môn kỹ năng tiếng Anh của sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tây nguyên

Nguyễn Thị Chinh

ThS. Trần Ngọc Anh

2020

4

Thực trạng sử dụng từ ngữ Tiếng Anh trên trạng thái Facebook của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ  trường Đại học Tây nguyên

Phan Thị Bích Thuỳ

ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

2020

5

Việc học từ vựng và phát âm thông qua các bài hát tiếng Pháp của sinh viên Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Khánh Uyên

ThS. Hoàng Minh Thu Hương

2022

6

So sánh, mạo từ trong tiếng Pháp và tiếng Anh

Nguyễn Công Minh

ThS. Hoàng Thị Xuân

2022

7

Thái độ học tập môn tiếng Pháp của sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Hà Ánh Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liên

2022

8

Việc ứng dụng công nghệ trong việc tự học tiếng Anh của sinh viên khoa Ngoại ngữ

Đỗ Bảo Hương

ThS. Nguyễn Thiện Khoa

2022

9

Hoạt động nhóm trong việc học tập của sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tây Nguyên

Trịnh Thị Bích Ngọc

ThS. Trần Lê Thanh Tú

2022

10

Việc thực hiện văn hoá học đường của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Lục Minh Anh

ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

2022

11

Đánh giá của sinh viên đối với các học phần tiếng Anh tổng quát trong chương trình đào tạo của Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Ngọc Anh

ThS. Bùi Thị Tịnh

2022

 

Các yếu tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tây Nguyên

Đỗ Hữu Dương

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liên

2023

 

So sánh đối chiếu câu điều kiện tiếng Anh và tiếng Pháp

Hwel Hđơk

ThS. Hoàng Minh Thu Hương

2023