Ngày 20/3, tại phòng 2.1 tòa nhà Điều hành Trường Đại học Tây Nguyên đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) - Úc.

Hợp tác này tập trung vào phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ Trường ĐHTN và các bên liên quan, cũng như hoạt động của Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên (CHIC). Mục tiêu chung là thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Tây Nguyên và Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến tính bền vững của ngành cà phê trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

PGS.TS . Lê Đức Niêm – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên và Bà Michael Cosijn - đại diện Tổ chức CSIRO

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS. Lê Đức Niêm – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết: “Dự án hợp tác với CSIRO là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, bước đầu thể hiện được sự tin tưởng của các đối tác quốc tế đối với năng lực của Nhà trường và Trung tâm ở khu vực Tây Nguyên. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với CSIRO để thực hiện dự án hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra và hy vọng trong tương lai, hai bên tiếp tục có nhiều những hoạt động hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực”.

PGS. TS. Lê Đức Niêm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Bà Michael Cosijn - đại diện Tổ chức CSIRO, chia sẻ: “CSIRO rất vui mừng được hợp tác với Trường Đại học Tây Nguyên trong dự án này. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành cà phê Tây Nguyên, giúp ngành cà phê phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Bà Michael Cosijn - đại diện Tổ chức CSIRO phát biểu tại buổi lễ

Lễ ký kết đánh dấu sự tin tưởng của các đối tác quốc tế đối với năng lực của Trường Đại học Tây Nguyên trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Việc hợp tác với CSIRO hứa hẹn mang đến những giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ ngành cà phê Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk