Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo phòng Khoa học & QHQT

THÔNG BÁO  Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-04 “Nghiên cứu ảnh hưởng tính đa hình gen PIT1 đến năng suất, chất lượng thịt của quần thể bò lai Red Angus, bò lai Blanc Bleu Belge và bò lai ...

Monday, 11 September 2023