DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

STT

Họ và tên

Đơn vị

Năm

1

GS.TS. Bảo Huy

K. Nông Lâm nghiệp

2018

2

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng

Viện CNSH&MT

2019

3

PGS.TS. Trần Trung Dũng

Viện CNSH&MT

2016

4

PGS.TS. Trần Quang Hân

K. Chăn nuôi - Thú y

2006

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Diên

K. Chăn nuôi - Thú y

2015

6

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui

K. Chăn nuôi - Thú y

2015

7

PGS.TS. Trần Quang Hạnh

K. Chăn nuôi - Thú y

2016

8

PGS.TS. Phạm Thế Huệ

K. Chăn nuôi - Thú y

2018

9

PGS.TS. Lê Đức Niêm

K. Kinh tế

2018

10

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

K. KHTN & CN

2018

11

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

K. Nông Lâm nghiệp

2015

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

K. Nông Lâm nghiệp

2016

13

PGS.TS. Phan Văn Tân

K. Nông Lâm nghiệp

2018

14

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng

K. Sư phạm

2013

15

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm

K. Sư phạm

2018

16

PGS.TS. Phùng Minh Lương

K. Y - Dược

2014

17

PGS.TS. Thân Trọng Quang

K. Y - Dược

2015

18

PGS.TS. Phan Văn Trọng

P. Đào tạo sau đại học

2016

19

PGS.TS. Võ Văn Viên

P. Đào tạo sau đại học

2016

20

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

P. KH & QHQT

2018

21

PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh

Viện CNSH&MT

2018

22

PGS.TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung

Trung tâm KHXH&NV

2019

23

PGS.TS. Nguyễn Văn Bốn

Viện CNSH&MT

2023