Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Về việc cập nhật chương trình đào tạo sau đại học Có thông báo và mẫu đính kèm

Tuesday, 26 July 2022

Quy định - Quy chế

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Tây Nguyên Có hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm. - Đề cương biên soạn giáo trình (sách chuyên khảo / sách tham khảo / sách ...

Tuesday, 22 November 2022