Sáng ngày 18/10, Trung tâm KĐCLGD Thăng Long đã tiến hành phiên họp Hội đồng lần thứ 9 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 11 CTĐT của Trường Đại học Tây Nguyên đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài từ đầu tháng 9. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham gia phiên họp, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Nguyễn Thái Sơn – Phó trưởng Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục – Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; về phía Trung tâm KĐCLGD Thăng Long có TS Nguyễn Thị Kim Phụng- Giám đốc Trung tâm – Chủ trì cuộc họp và các thành viên của Hội đồng; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng,  lãnh đạo phòng QLCL, phòng Đào tạo, lãnh đạo các khoa, trưởng bộ môn có 11 CTĐT được đánh giá và Ban thư ký Hội đồng TĐG 11 CTĐT.

Điểm cầu tại Trường Đại học Tây Nguyên

Tại phiên họp, TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng, quán triệt nội dung, mục đích phiên họp.

TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục thông qua chương trình phiên họp và các thành viên tại điểm cầu Hà Nội

Mở đầu phiên họp, PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường và 11 CTĐT được đánh giá bao gồm: ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học,Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Lâm sinh, Thú y, Y khoa, Điều dưỡng.

PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường và 11 CTĐT được đánh giá

Tại phiên họp, TS. Nguyễn Kim Dung và GS.TS Trần Văn Nam trưởng đoàn ĐGN đã báo cáo về hoạt động đánh giá và kết quả đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành chất vấn, thảo luận, trao đổi với đại diện Nhà trường, Lãnh đạo Khoa, Bộ môn để làm rõ hơn thông tin về các CTĐT, để từ đó có thể đưa ra những gợi mở, định hướng và quyết nghị phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

GS.TS Đinh Xuân Khoa – Thanh viên Hội đồng chất vấn một số nội dung tại phiên họp đối với Trường ĐHTN

PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN trả lời chất vấn của các thành viên Hội đồng

Kết thúc thảo luận, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 11 CTĐT của Nhà trường. 13/13 thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý và thông qua Nghị quyết đối với 11 CTĐT của Trường ĐHTN được thẩm định.

Sau phiên họp, Trung tâm KĐCLGD Thăng Long sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 11 CTĐT của Trường và công bố công khai kết quả đánh giá.

Phòng Truyền thông và TVTS