Đoàn kết – Năng động, chia sẻ - Trách nhiệm đổi mới vì người lao động

Sáng ngày 5/4, Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Trần Mạnh Thắng – UVBTV – Trưởng ban tổ chức – Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Trần Văn Phúc – đại diện Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp; và các trường đại học trong cụm thi đua số 4 của Bộ GDĐT đã gửi lẵng hoa chúc mừng có Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Quy Nhơn, Đại học Kiên Giang. Ngoài ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường cũng có những lẵng hoa chúc mừng Đại hội như: Bệnh viện Trường, Trung tâm GDQPAN, Trung tâm Ngoại ngữ tin học…

Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Lê Đức Niêm – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – TVĐU – Phó Hiệu trưởng, TS Nguyễn Tuấn Hùng – UV BCH CĐGDVN – Chủ tịch Công đoàn Trường, các đồng chí trong BCH công đoàn Trường khóa XVI, đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Chủ tịch Công đoàn Trường qua các thời kỳ, các đại biểu mời và các đại biểu được bầu từ các Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc Trường.

Đoàn Chủ tịch

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; Phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2017-2023. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Trường ĐHTN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều đổi mới trong phương pháp và nội dung, chủ động phối hợp với Nhà trường trong mọi hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn kết vững mạnh, khẳng định được vị trí và vai trò của Công đoàn Trường. Bên cạnh đó, BCH Công đoàn cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác điều hành nhằm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để khắc phục và nâng cao hơn nữa hoạt động Công đoàn Trường.

Đồng chí Phạm Trọng Lượng thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; Phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng thông qua  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2023

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh -Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023. Để thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề: Đoàn kết - năng động - chia sẻ - trách nhiệm - đổi mới vì người lao động, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh đề xuất một số giải pháp để đại hội thảo luận nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 29 ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Các hoạt động của công đoàn phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của trường, đơn vị.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nữ công, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các hoạt động tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức đảng, thông qua hoạt động thực tiễn chủ động phát hiện, giới thiệu cho đảng những công đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng.

Thứ tư, đề nghị mỗi công đoàn ở các đơn vị, Công đoàn Trường phát huy hơn nữa chức năng tham gia quản lý, có như vậy mới nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn; vận động viên chức học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để đồng hành với các hoạt động của Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh -Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Đại hội

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Đến tham dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh: “Đại hội công đoàn là một sự kiện chính trị quan trọng của Trường Đại học Tây Nguyên. Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong hoạt động Công đoàn, cán bộ tham gia hoạt động công đoàn có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo; luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích cho cán bộ và người lao động. Trong các báo cáo tổng kết đã thể hiện đầy đủ những kết quả đáng khích lệ, đó là sự chung tay của BCH Công đoàn Trường, tổ công đoàn và người lao động trong toàn Trường. Những kết quả của Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của khối thi đua số 4, đóng góp vào kết quả chung của CĐGD Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2023 -2028, sự tác động của khoa học Công nghệ trí tuệ nhân tạo, Công đoàn Trường phải đại diện cho lực lượng lao động, thực hiện tốt sứ mệnh công tác dân chủ với luật thực hành dân chủ sắp có hiệu lực sẽ tác động mạnh tới mối quan hệ lao động trong Nhà trường. Dân chủ sẽ thực chất hơn, quyền của người lao động được mở rộng hơn, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên lần thứ XVII phải được mỡ rộng, học hỏi thêm, phải linh hoạt hơn trong tổ chức các hoạt động, kiên quyết mềm dẻo hơn trong công tác, trách nhiệm hơn trong từng vấn đề phát sinh và dứt điểm hơn trong giải quyết các công việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân đã nói.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân đã trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 01 tập thể Công đoàn Trường và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2028.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen cho Tập thể Công đoàn Trường ĐHTN

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen cho 02 cá nhân

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, tập trung, công bằng và minh bạch, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHTN nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 13 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng Nhà trường bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh –Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2027 – 2023 bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh, các đồng chí trong BCH đã tổ chức hội nghị lần thứ I để bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT. Được sự tín nhiệm cao,  đồng chí Phạm Trọng Lượng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đoàn chủ tịch

Đồng chí Phạm Trọng Lương thông qua các nội dung tại Hội nghị lần thứ I

Các đồng chí trong BCH bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Các đồng chí trong BCH bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch

Các đồng chí trong BCH bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch

Các đồng chí trong BCH bỏ phiếu bầu chức danh UBKT

Các đồng chí Trong BTV được bầu tại Hội nghị

Các đồng chí được bầu vào UBKT

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh và các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ

2023 – 2028 tại Hội nghị lần thứ I

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí

 trong BTV Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu bầu 03 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn GDVN.

Đại hội đề ra phương hướng tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn trong Nhà trường, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn trường ĐHTN phối hợp cùng với chính quyền thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Trường, các kế hoạch Chiến lược của Nhà trường và các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên bằng các hành động thiết thực với khẩu hiệu: “Đoàn kết - năng động - chia sẻ - trách nhiệm - đổi mới vì người lao động”.

Để ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đã tham gia BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 16, Công đoàn Trường đã trao tặng “Kỷ niệm chương” và bó hoa tươi thắm tặng các đồng chí trong BCH đã nghỉ hưu và các đồng chí không tái cử trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời trao tặng Giấy khen của công đoàn trường cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2023.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường trao “Kỷ niệm chương” và tặng hoa các đồng chí trong BCH đã nghỉ hưu và các đồng chí không tái cử trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng trao Giấy khen cho các tập thể đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2023

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT và đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng trao Giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng trao Giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 quyết tâm tăng cường phát huy tính thống nhất, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phương hướng mà Hội nghị đã nhất trí thông qua, góp phần xây dựng Nhà Trường ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các tiết mục văn nghệ do công đoàn viên và người lao động

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường tặng hoa cho đội văn nghệ

Đồng chí Y Cuôr Bkrông  - Bí thư Đoàn Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Văn Phúc – đại diện Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp, cụm thi đua số 4 của Bộ GDĐT tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường ĐHTN

Bệnh viện Trường ĐHTN tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường ĐHTN

Bà Nguyễn Thị Phương – Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng Agribank Trường ĐHTN tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường ĐHTN

Các đại biểu tham gia đại hội tham gia biểu quyết

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội

Đồng chí Ngô Thị Hiếu thông qua kết quả Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng thông qua quy chế, thể lệ bỏ phiếu bầu và kết quả bỏ phiếu tại Đại hội 

Các đại biểu tham dự Đại hội Chào cờ và hát Công đoàn ca

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS