Hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được xem là những hoạt động tích cực tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Các hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các giá trị mới, đưa ra các giải pháp sáng tạo, tăng cường sự cạnh tranh và giúp tạo ra nhiều việc làm mới. Hiện nay đã có nhiều chính sách và cơ chế được áp dụng để khuyến khích hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, bao gồm: Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" và Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030”. Những chính sách và cơ chế này cung cấp môi trường khởi nghiệp thuận lợi, hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu.

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk cùng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ việc làm. Từ sự kết hợp này, hy vọng sẽ đạt được nhiều thành công mới trong hoạt động đổi mới sáng tạo, giúp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức của Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Tham gia lễ ký kết, về phía Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk có ông Phạm Đông Thanh _ Chủ tịch Hội, ông Đặng Văn Tựu - Chánh Văn phòng Hội 3, bà Trịnh Thị Tuyết - Phó chánh VP Hội 4, ông Phạm Hoài Nguyên Anh - Chủ tịch CLB đầu tư và khởi nghiệp; về phía Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, ThS. Tống Thị Lan Chi – Giám đốc TTĐMST tỉnh Đắk Lắk và các thành viên của trung tâm.

Phát biểu tại lễ ký kết PGS.TS. Lê Đức Niêm đã nhấn mạnh những góc nhìn quý giá, nhằm đưa ra các giải pháp hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk. Sự thảo luận và cộng tác giữa hai tổ chức này sẽ đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ việc làm cho tỉnh Đắk Lắk.

PGS.TS. Lê Đức Niêm phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trong hoạt động khởi nghiệp, và đổi mới sáng tạo và đưa ra một số giải pháp để Nhà trường có những điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu nguồn nhân lực hiện nay của các doanh nghiệp và các công ty.

Anh Phạm Đông Thanh -  phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Với những kinh nghiệm và chia sẻ của Ông Thanh, hi vọng mối quan hệ hợp tác của hai bên trong hoạt động đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, ThS. Tống Thị Lan Chi – Giám đốc TTĐMST tỉnh Đắk Lắk đã bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ đạt được những kết quả thiết thực trong việc khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ việc làm.

ThS. Tống Thị Lan Chi – Giám đốc TTĐMST tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng sự hợp tác giữa hai bên có triển vọng mở ra những cơ hội mới và đem lại những kết quả thiết thực cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, giúp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho toàn bộ cộng đồng tỉnh Đắk Lắk.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ KÝ KẾT

Trương Văn Thảo

Hình ảnh do Phòng Truyền thông và TVTS cung cấp.