Ngày 14/2/2023, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, chủ trì hội nghị có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường.

Chủ trì Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí H’Lim Niê - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên, các đồng chí là Đảng ủy viên; Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội sinh viên trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chi ủy viên; Trưởng, Phó các đơn vị.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, cho ý kiến các nội dung: (1) Quy chế làm việc của Đảng ủy; (2) Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; (3) Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2023; (4) Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023; (5) Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy năm 2023; (6) Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023

Các đại biểu tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá và đóng góp ý kiến đối với các nội dung tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H’Lim Niê - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần nâng cao trách nhiệm, tập trung thảo luận, nhận định, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; phân tích thực trạng, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất điều chỉnh giải pháp, biện pháp đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí H’Lim Niê - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu, cảm ơn các ý kiến của đồng chí H’Lim Niê và đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến cụ thể vào dự thảo các quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo chương trình hội nghị để Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh, thống nhất trình Đảng ủy xem xét, quyết định. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí H’Lim Niê

và đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến cụ thể vào dự thảo các quy chế, chương trình

Trên cơ sở Nghị quyết Đảng ủy năm 2023, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2023, đó là:

  1. Triển khai cho đảng viên, viên chức và người học quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkLắk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
  2. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng kế hoạch có trọng tâm, hướng đến giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, cấp thiết và phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo hoàn thiện bộ các quy chế, quy định của Nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật.
  3. Nâng cao chất lượng hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm việc với những tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể. Gắn trách nhiệm của ủy viên thường vụ và cấp ủy viên với kết quả, hiệu quả công việc được giao, với lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.
  4. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền hạn của cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công việc.
  5. Chỉ đạo về mô hình quản trị và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình phù hợp với mức độ tự chủ của Nhà trường. Thực hiện phân công, phân cấp quản lý mạnh mẽ gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp, chính sách giữ chân và thu hút giảng viên có trình độ cao.
  6. Chỉ đạo các đoàn thể cấp Trường xây dựng và triển khai chương trình công tác đề ra, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường và làm tốt công tác kết nối giữa Nhà trường với cộng đồng, xã hội.
  7. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học", phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập", trong đó lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính và khuyến khích sự sáng tạo, tránh bình quân chủ nghĩa để việc dạy tốt hơn, học tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn.
  8. Chỉ đạo Trường Trung học phổ thông thực hành Cao Nguyên triển khai có hiệu quả hệ trung học phổ thông chất lượng cao, xây dựng phương án tự chủ.
  9. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.
  10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động và phát triển, ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức.

Nhân dịp này, các đồng chí trong Ban Thường Đảng ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

Thừa ủy quyền của Văn Phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, Các đồng chí trong BTV Đảng ủy trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên đã trao giấy khen cho 05 tập thể và 59 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2022.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho các 05 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2022

Đồng chí Lê Đức Niêm – Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thường vụ Đảng ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2022

Với những nhiệm vụ trọng tâm đề ra một cách cụ thể, hi vọng trong năm 2023, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên sẽ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phòng Truyền thông và TVTS