Sáng ngày 07/2, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên đã kết kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Duy Tân giai đoạn 2023 – 2027.

Tham gia lễ ký kết, về phía Trường Đại học Duy Tân có NGƯT. AHLĐ Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường - Trưởng đoàn, TS. Lê Nguyên Bảo – Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, Trường và viện; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo phòng KHQHQT, Viện, Bệnh viện và  Lãnh đạo các khoa.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã trao đổi và tiến hành ký kết thảo thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo thông qua trao đổi giảng viên giảng dạy, hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh, xây dựng hoặc chia sẻ chương trình đào tạo đại học và sau đại học; đồng tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như: Công nghệ thông tin, Du lịch, Khoa học sức khỏe, Công nghệ sinh học, Nông Lâm nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ thông qua tổ chức các nhóm nghiên cứu liên trường; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế; chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu. Phối hợp thực hiện các công bố khoa học, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên; hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong trường đại học và khu vực; và các hoạt động khác xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và được sự thống nhất của hai bên.

TS. Lê Nguyên Bảo – Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân và TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường ĐHTN ký kết thỏa thuận hợp tác

Lãnh đạo hai trường bắt tay tại lễ ký kết

Các thành viên tham gia lễ ký kết

Trên cơ sở hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, dựa trên thế mạnh của mỗi Trường. Thỏa thuận hợp tác góp phần thúc đẩy việc thực hiện sứ mạng, chiến lược phát triển và nâng cao vị thế của mỗi trường; đồng thời đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết thỏa thuận

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại lễ ký kết

NGƯT. AHLĐ Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học Duy Tân phát biểu tại lễ ký kết

TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại lễ ký kết

TS. Lê Nguyên Bảo – Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân phát biểu tại lễ ký kết

TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng NGƯT. AHLĐ Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học Duy Tân và các thành viên đoàn tham gia lễ ký kết chụp hình lưu niệm

NGƯT. AHLĐ Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học Duy Tân tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Tây Nguyên

Lãnh đạo Trường và các thành viên tham gia chụp hình lưu niệm tại sảnh tòa nhà Điều hành

Phòng Truyền thông và TVTS